Please select product

เรื่องราวของแบรนด์

Plantnery ที่มีความหมายว่า
ปลูกภายใต้แสงของฤดูใบไม้ผลิแรก

Plantnery ที่มีความหมายว่าปลูกภายใต้แสงของฤดูใบไม้ผลิแรก

ทราบกันดีว่า พืชที่ปลูกได้อุดมสมบูรณ์สูงสุดนั้น ต้องอยู่ในภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม อีกสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั้นคือ เมื่อช่วงเวลาแห่งฤดูใบไม้ผลิมาถึง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พืชมากกว่า 80% ของโลก ซึ่งเป็นพืชเขตร้อนเบ่งบานออกผลเจริญเติบโตได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นหากพืชได้รับการเพาะปลูกด้วยการดูแลที่เป็นพิเศษ แสงแดดที่อ่อนโยน อากาศที่บริสุทธิ์ ดินที่ชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์ และน้ำสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน จะเป็นพืชที่เติบโตอย่างสมบูรณ์ Plantnery แบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและความงามจากสารสกัดของพืชธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “Natural Effective Beauty” เลือกใช้สารสกัดและส่วนประกอบสำคัญจากพืช ที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อส่งมอบพลังความงามแห่งธรรมชาติไปสู่ผิวสุขภาพดีของผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก
BACK TO daily ROUTINE
GET OUR NEWSLETTER