นโยบายการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

ทางบริษัทมีกำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า พร้อมเเนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

นโยบายการคืนเงิน

1. ลูกค้าไม่สามารถขอเงินคืนได้ เว้นแต่
     1.1 ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ โดยที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบให้ครบได้ หรือลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้าที่ขาดไปนั้นแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าสินค้าชิ้นนั้นๆ ในราคาตามคำสั่งซื้อ
     1.2 ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า โดยสืบทราบว่าเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัท และเวลาได้ล่วงเลยจนลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะรับสินค้าขณะนั้นแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าสินค้าและค่าขนส่งเต็มจำนวนในราคาตามคำสั่งซื้อนั้นๆ
     1.3 ลูกค้าแพ้ผลิตภัณฑ์ และประสงค์จะขอเงินคืน โดยมีใบรับรองแพทย์ระบุผลการทดสอบว่าอาการแพ้นั้นเกิดจากสารในผลิตภัณฑ์ของเรา ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในส่วนของค่าสินค้าและค่าขนส่งเต็มจำนวนในราคาตามคำสั่งซื้อนั้นๆ

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้เฉพาะคำสั่งซื้อที่เลือกชำระเป็นเงินสดผ่านบัตรเดบิต, การโอนชำระ, สแกนชำระหักผ่านบัญชี หรือชำระเงินปลายทาง เท่านั้น

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าได้รับตามความเหมาะสมในกรณีที่มีการขอเงินคืน เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล การใช้คูปองส่วนลด หรือ สิทธิพิเศษส่วนลดสินค้าจัดเซต เป็นต้น

นโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า

ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนคืนสินค้า ได้แก่
     1.1 ส่วนต่างราคาสินค้า
     1.2 ค่าขนส่งทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนคืนสินค้า

2. กรณีต้องการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ หรือพบฉลากสินค้าหมดอายุ สินค้าที่ส่งคืนถึงบริษัทต้องอยู่ในสภาพเสมือนใหม่ไม่ผ่านการแกะใช้หรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด

3. กรณีสินค้าแตกหักชำรุดก่อนถึงมือลูกค้า บริษัทยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้า แต่ต้องมีหลักฐานการเปิดกล่องพัสดุเป็นวิดีโอคลิปที่ไม่ผ่านการตกแต่งตัดต่อเท่านั้น โดยสินค้าที่บริษัทได้รับการส่งคืนต้องมีสภาพตรงกัน

4. กรณีพบปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ เช่น สี หรือ กลิ่นไม่พึงประสงค์ มีความแปลกแตกต่างไปจากที่ควรจะเป็นตามปกติ บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ เฉพาะเมื่อสืบทราบว่าเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต โดยจะทำการตรวจสอบสินค้าในล็อตเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ

5. ทางบริษัทจะส่งสินค้าใหม่ที่ลูกค้าต้องการไปให้หลังจากตรวจสอบสภาพสินค้าที่ได้รับคืน และได้รับการชำระค่าใช้จ่ายในข้อ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการเคลมประกันสินค้า

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่
– หน้าต่างสนทนาทางเว็บไซต์ (Web Chat)
– กรอกข้อมูลติดต่อกลับในหน้า Contact
– อีเมล: plantnery@tatcorp.co.th

2. แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ ระบุปัญหาที่พบ

3. แจ้งความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนคืนสินค้า/ คืนเงิน

4. รอเจ้าหน้าที่ทำรายการส่งเรื่องเข้าสู่ระบบ 1 วันทำการ

5. เจ้าหน้าที่ตอบกลับแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด

6. รอรับสินค้า/ รับเงินคืน ภายใน 14 วันหลังจากลูกค้าดำเนินการครบตามเงื่อนไขที่กำหนด